HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) in Meram Uluslararası Gençlik Akademisinde 25 Mart 2019 tarihinde düzenlediği Pazartesi toplantılarında Uluslararası Mevlâna Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Kenyalı İsmail Abdullahi İbrahim ile Arnavut Abdullah Boriçi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparken İlâhiyatçı Hüseyin GÖKALP “Hz. Nuh “hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

İsmail Abdullahi İbrahim ‘in Kaf suresinin 45-49. ayetlerinin okumasından sonra Hüseyin GÖKALP Nuh Aleyhisselam’ın isminin 128 yerde 28 surede yer aldığını, ismiyle anılan bir sure bulunduğunu, Hz. Nuh’un isminin Kur’an-ı Kerim’de sıkça geçtiğini belirtti.

 Batılılar insanlık tarihine bakış açısının pozitivist bir dünya algısına dayanıyor. 1800’li yıllara kadar Batı’da bütün tarihin peygamberler üzerinden anlatılırken çağları “ilk çağ” ve “yeniçağ” olarak ikiye ayırıyorlardı. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar olan döneme “İlk Çağ”, Hz. Muhammed’den sonraki döneme de “Yeni Çağ” adı veriliyordu. Yeni tanımlama yapılarak MÖ 3 bin yılından MS 4. yüzyıla kadar  “İlk Çağ”, olarak adlandırılmaya başlandı.

Allah tüm isimleri Hz. Adem’e öğretmişti. İnsanlığın çoğalınca Nuh Aleyhisselam döneminde şehirler kurularak puta tapıcılık dönemi başladı. “Biz peygamber göndermediğimiz topluluklara eziyet edecek değiliz.” ayeti bütün milletlere peygamberler gönderildiğini öğreniyoruz. Ruhlar âleminde ilk insan olan Hz. Adem’e, meleklerin secde ederken ateşten yaratılan iblis secde etmedi. İblis ilk oyununu Hz. Adem’e oynadı. Allah’ın birliğine inanan insanlarla Allah’a inanmayan ve şeytana uyan insanlar arasındaki mücadele kıyamete kadar devam edecek.

Yeryüzünde ilk isyan ve ilk şirk Nuh Aleyhhisselam döneminde gerçekleşti. Salih kişilerin ölümünden sonra, onların anılarını canlı tutmak amacıyla heykelleri yapılarak her birine temsil ettiği salih kişinin ismi verilmiş; fakat zamanla kutsallık yüklenen bu heykellere tanrı gözüyle bakılıp tapılmıştır. Bu putların adları “Yeğus, Suva, Vedd, Yeuk, Nesr”idi. Hz.Nuh 950 sene puta tapan bu kavmine tebliğde bulunmuş “Gelin Allah’a kul olun, şirkten vazgeçin.” diyerek onları tevhide davet etti. Nuh Aleyhhisselam, inkârcıların iman etmemesi üzerine inkârcılardan hiç kimseyi bırakmamasını Allah’tan istemiştir. Hz.Nuh gelecek nesillerin kurtuluşu için böyle bir bedduada bulunmuştur. Eşi ve oğlu kendisine iman etmemiştir. Son ana kadar oğlu için mücadele etmiştir.

Yahudiler Allah’a isyan ederek peygamberler ile meleklere düşmanlık etmişlerdir. Allah’a harp açmanın kitabını yazan Yahudilerdir. Mikail ve Cebrail’e düşman oldular. Yahudiler peygamberlere hakaret ederek fiziki olarak saldırdılar. Kitapları tahrif ettiler. Kur’an-ı Kerim’de en fazla Yahudiler anlatılır. Puta tapan kavim Nuh Aleyhisselam’a inanmayarak Allah’a savaş açarak isyan ettiler. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam, Allah’a “Bu kâfirleri yok et. Salih insanlar benimle kalsın.” diye dua etti. Allah duasını kabul etti. Nuh’a gemi yapmasını söyledi. Nuh’a karısı ve oğlu da inanmamıştı. Gemiye salihlerle birlikte hayvanları da çift olarak aldı. Tufanla Nuh kavmi tufanda helak oldu.

Sürüde kurt dişi yiyen köpek sürüsüne sahip çıkmaz. Allah ü teala Hz. Nuh ve Lut’un karılarını örnek olarak veriyor. Firavunun karısı Asiye ile İmran kızı Meryem örneği verilir. Kimlere hidayetin nasip olacağı bilinmez. Kimsenin garantisi yoktur. Bizim üst kimliğimiz İslam olmalıdır. İslam olmadığı sürece hiçbir ünsiyet ve asabiyet bizi birbirimize bağlamaz.  Biz ancak İslam’a sarıldığımız zaman izzet bulur ve aziz oluruz. İster Arap olsun, ister Acem, Kürt ve Türk olsun fark etmez, ne zaman İslam’dan uzaklaştılar o zaman zelil, rezil ve rüsva oldular. Allah Hz. Nuh’a oğlu için “Bu senin ailenden değil.” diyor. Peygamberimizde 
Hz. Fatıma’ya herkesin hesabını kendisinin vereceğini söylüyor.

Hüseyin GÖKALP konuşmasının sonunda birçok toplumda Nuh Tufanı’nın anlatıldığını, kimilerine göre tufanın dünya çapında kimilerine göre de Mezopotamya’da tufanın olduğunu, tufandan kurtulan insanların buradan dünyaya yayıldı görüşünün savunulduğunu belirtti. Program sonunda Abdullah Boriçi Fetih suresinin 67-69. ayetlerini okudu. Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa DÜNDAR tarafından Hüseyin GÖKALP’a, Hamza ERTAŞ ve Mehmet ALTUNTAŞ tarafından İsmail Abdullahi İbrahim’e, Recep BALTACI ve Hasan Hüseyin İSFENDİYAR tarafından Abdullah Boriçi ’ye dernek plaketleri takdim edildi.HİSDER | HİKMET İLİM ve SANAT DERNEĞİ

Aksinne Mahallesi Gülen Sokak No:4/B Meram /KONYA
Genel Sekreter Mehmet ALTUNTAŞ : 0 (532) 500 10 07
Sekreter Muzaffer TULUKÇU : 0 (506) 510 01 60